Stěny

Stěny s požární odolností jsou určeny do interiéru, případně do exteriéru, pro použití ve stavbě jako dělící požární uzávěry.