Podpora studia

V objektu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava byla slavnostně otevřena laboratoř Systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení. Do této laboratoře naše společnost instalovala požární dveře s přídržnými magnety a samouzavírací mechanismem a požární okno pro odvod tepla a kouře.

Reportáž zde.